Zarija Franović

Luka Bar

Bilateral Meetings

  • Wednesday 13:00 - 17:00
DescriptionLuka Bar je holding kompanija, u kojoj je država najveći vlasnik sa učešćem 54% u korporativnom kapitalu. Pored svoje osnovne djelatnosti (pretovar i skladištenja raznih vrsta tereta), Luka Bar nudi i : -finalnu preradu, sortiranje i uzorkovanje, pakovanje i povećanje nosivosti teretnih jedinica, računajući i mjerenje robe, -snadbijevanje strujom, telefonom i vodom za brodove, -hotelski smještaj , hranu i druge ugostiteljske usluge. Pored toga, Luka Bar je takođe Slobodna carinska zona koja omogućava organizovanje proizvodnje, kao i neke posebne prednosti omogućene odredbama koje regulišu prava i obaveze u okviru Slobodne zone. Geografski položaj Bara kao i njegove poslovni kapaciteti i i kadrovska struktura kojiu Luka ima na raspolaganju, garantuje poslovanje sa klijentima koji rade u regionu ili koji tek ulaze na ovo tržište. Područje Luke obuhvata površinu od 200 hektara a sa lučkim akvatorijumom proteže se na oko. 90 ha. Prema detaljnom urbanističkom planu dodatnih 400 ha su namenjeni za dalji razvoj lučkog područja. Kapacitet Luke Bar je 5 miliona tona, različitih vrsta tereta, godišnje. Terminali: kontejnerski terminal, silos za žitarice,rasuti tereti,tečni tereti, Ro-Ro i putnički terminal, generalni teretni terminal.
Organization Type Company
Phone+ 382 30 300 400
CountryMontenegro
CityBar, Obala 13.Jula bb Google map
Areas of Activities

Innovative technologies in agriculture